Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Apparatuur in gebruik:

Davis VP2

Meteohub

ALIX 1D

Web-Oke


Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

10,4°C 15,2°C Wind from SSESSE@31,7 km/h - 1021,6hPa - 0,4m 20km

12,7°C 15,7°C Wind from SS@33,5 km/h - 1020,6hPa - 0,9m 20km

14,1°C 15,8°C Wind from SS@35,3 km/h - 1017,2hPa - - -

-°C - Wind from SSWSSW@42,5 km/h - 1010,7hPa -1,2hPa - -

13,7°C - Wind from SSWSSW@40,7 km/h - 1020,9hPa -1,1hPa 1,7m 20km

13,2°C - Wind from SS@37,1 km/h - 1019,2hPa -1,6hPa 1,3m 20km

10,8°C - Wind from SS@48,2 km/h - 1007,3hPa -1,4hPa 3,6m 9km

10,8°C - Wind from SS@42,5 km/h - 1003,0hPa -1,6hPa 3,0m 4km

-°C - Wind from SS@42,5 km/h - 1004,2hPa -1,4hPa - 4km

13,5°C 14,0°C Wind from SS@38,9 km/h - 1012,8hPa - 2,6m 9km

11,0°C - Wind from SS@53,6 km/h - 1006,6hPa -0,9hPa - -

-°C 15,0°C Wind from WW@42,5 km/h - 1006,6hPa - - -

11,7°C 11,5°C Wind from SS@40,7 km/h - 990,1hPa - - -

Sandettie Lightship at 08:00: Air:. 10,4°C, Water: 15,2°C, Wind: SSE@31,7km/h, Baro: 1021,6hPa, Waves:  0,4m Greenwich Lightship at 08:00: Air:. 12,7°C, Water: 15,7°C, Wind: S@33,5km/h, Baro: 1020,6hPa, Waves:  0,9m Channel Lightship at 08:00: Air:. 14,1°C, Water: 15,8°C, Wind: S@35,3km/h, Baro: 1017,2hPa, Anasuria AWS at 08:00: Wind: SSW@42,5km/h, Baro: 1010,7hPa (-1,2), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 13,7°C, Wind: SSW@40,7km/h, Baro: 1020,9hPa (-1,1), Waves:  1,7m Clipper AWS at 08:00: Air:. 13,2°C, Wind: S@37,1km/h, Baro: 1019,2hPa (-1,6), Waves:  1,3m Beryl A AWS at 08:00: Air:. 10,8°C, Wind: S@48,2km/h, Baro: 1007,3hPa (-1,4), Waves:  3,6m No recent reports. No recent reports. North Sea at 08:00: Air:. 10,8°C, Wind: S@42,5km/h, Baro: 1003,0hPa (-1,6), Waves:  3,0m North Sea at 08:00: Wind: S@42,5km/h, Baro: 1004,2hPa (-1,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones  at 08:00: Air:. 13,5°C, Water: 14,0°C, Wind: S@38,9km/h, Baro: 1012,8hPa, Waves:  2,6m North Sea at 08:00: Air:. 11,0°C, Wind: S@53,6km/h, Baro: 1006,6hPa (-0,9), No recent reports. No recent reports. No recent reports. K2 Buoy at 08:00: Water: 15,0°C, Wind: W@42,5km/h, Baro: 1006,6hPa, No recent reports. K5 Buoy at 07:00: Air:. 11,7°C, Water: 11,5°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 990,1hPa,


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven m Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 08:00 10,4 15,2 SSE Wind from SSE 31,7 1021,6 - 0,4 20
62305 Greenwich Lightship 08:00 12,7 15,7 S Wind from S 33,5 1020,6 - 0,9 20
62103 Channel Lightship 08:00 14,1 15,8 S Wind from S 35,3 1017,2 - - -
62164 Anasuria AWS 08:00 - - SSW Wind from SSW 42,5 1010,7 -1,2 - -
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 08:00 13,7 - SSW Wind from SSW 40,7 1020,9 -1,1 1,7 20
62144 Clipper AWS 08:00 13,2 - S Wind from S 37,1 1019,2 -1,6 1,3 20
63110 Beryl A AWS 08:00 10,8 - S Wind from S 48,2 1007,3 -1,4 3,6 9
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 08:00 10,8 - S Wind from S 42,5 1003,0 -1,6 3,0 4
63117 North Sea 08:00 - - S Wind from S 42,5 1004,2 -1,4 - 4
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 08:00 13,5 14,0 S Wind from S 38,9 1012,8 - 2,6 9
62114 North Sea 08:00 11,0 - S Wind from S 53,6 1006,6 -0,9 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046K7 BuoyNo recent reports.
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 08:00 - 15,0 W Wind from W 42,5 1006,6 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 07:00 11,7 11,5 S Wind from S 40,7 990,1 - - -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

Benelux Weer Netwerk

AWEKAS